14,03 – 14,47 > Jednotka povolána k přejeté osobě v kolejišti, na vlakovém nádraží ve Zdicích. Při příjezdu na místě Policie a Záchranná služba. Průzkumem zjištěno, že se