img005Mladí tráví čas ve vlastních klubovnách a účastní se i schůzí na hasičské zbrojnici spolu s dospělými.

Učí se zacházet s hasičskou technikou, nacvičují hašení požárů, střílí ze vzduchovky, zlepšují svoji fyzickou kondici, běhají, posilují, učí se topografii, základy zdravovědy, první pomoci, prostě vše, co hasiči musejí znát. Rozvíjejí své znalosti, vědomosti a dovednosti, což jim pomáhá získávat návyky v různých činnostech, souvisejících s oblastí požární ochrany. Získané dovednosti mohou uplatnit nejen ve svém osobním životě, ale předvádějí je i na soutěžích.

Naši mladí hasiči se účastní jednak celostátní hry Plamen, která je pro ně každoročně vyhlašována. Dále se účastní různých memoriálů a soutěží, určených dětem. Vedou si kroniku, kterou předkládají na soutěži ke kontrole a plní různé úkoly, kterými prokazují své vědomosti během celého roku.

Soutěže pro nás nejsou jen příležitostí předvést vše, co jsme se naučili, ale jsou pro nás velkou společenskou událostí, při nichž se setkáváme s přáteli z jiných sborů.

Přijď mezi nás

Neváhej a doraž do hasičské zbrojnice ve Zdicích. Rádi přivítáme nové kamarády. Schůzky jsou každé  pondělí od 16,00 do 17,30 hod. Kategorie přípravka a mladší žáci, starší žáci a dorostenci od 17.30 do 18.45 hod.  Případně se ozvi naším vedoucím mládeže Radkovi Havrdovi  na  Email: havrda60@seznam.cz    tel:720 340 195, Marie Stejskalová tel: 602 833 166, Barbora Roztočilová tel: 608 437  895, Vendula Havrdová tel: 728 958 423