nahled

Díky velmi dobré spolupráci se zastupitelstvem města a získané státní dotaci máme dnes pro naši práci vytvořeny opravdu vynikající podmínky. Nová hasičská zbrojnice Zdice vznikla rekonstrukcí štábní budovy bývalé vojenské posádky Zdice. Rekonstrukce byla započata 1.11.2006 – zbrojnice předána sboru 10.11.2007 u příležitosti  125. výročí založení sboru. Hodnota díla činí 14 milionů korun.