20,08 – 20,30 > Jednotka povolána na požár rozvodné skříně do Králova Dvora. Během cesty k události byla jednotka odvolána. Technika CAS-10 MB VARIO s osádkou 1+3.