12,36 – 16,57 > Jednotka povolána na požár podkroví rodinného domu v Knížkovicích. Při příjezdu na místě stanice Beroun. Po dohodě s velitelem zásahu provedeno ustavení nastavovacího žebříku