12,45 – 14,00 > Na žádost vedení města bylo dodáno čerpací vybavení do školky ve Zdicích, z důvodu potřeby čerpání spodní vody, až do odstranění problému. Technika VEA