10,25 – 10,53 > Jednotka povolána na kouř z oken rodinného domu ve Zdicích. Při příjezdu na místě Policie a velitel z Berouna. Provedeno bojové rozvinutí proudu „D“