18,00 – 20,00 > Na žádost majitele nemovitosti, vyjela jednotka na odstranění stromu spadlého na skleník u rodinného domu. Po průzkumu prováděno postupné odřezávání stromu a jeho odklizení.