13,04 – 14,26 > Jednotka povolána do Zdic na požár sazí v komíně. Po příjezdu proveden průzkum za pomoci termokamery. Jednotka Beroun provedla průzkum z automobilového žebříku, bylo