12,20 > jednotka povolána na dopravní nehodu do Svaté. Bohužel se nedostavil potřebný počet členů pro výjezd a tak jednotka nevyjela.