18,59 – 21,31 > Jednotka povolána do Zdic na požár pilin v odsávacím sile. Po příjezdu průzkumem zjištěn kouř z odsávacího sila. Nasazen „D“ proud na jeho ochlazení