21,34 – 22,07 > Jednotka povolána na závadu plynového kotle ve Zdicích. Příjezd společně s jednotkou Beroun. Průzkumem zjištěna závada na kotli. Provedeno vypnutí přívodu plynu a elektřiny