12,39 – 12,59 > Jednotka povolána na únik provozních kapalin z odstaveného vozidla ve Zdicích. Při příjezdu na místě jednotka Beroun. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka provedla