9,52 – 10,16 > Jednotka povolána na únik pohonných hmot ve Zdicích na sídlišti. Průzkumem zjištěn únik oleje o rozloze cca. 2x2m. Proveden posyp sorbentem a jednotka se