16,20 – 16,53 > Jednotka povolána na únik oleje do Litavky v Chodouni. Po příjezdu průzkumem zjištěn olej na břehu řeky, u brodu. Proveden posyp sorbentem a jednotka