9,52 – 11,18 > Jednotka povolána na dopravní nehodu u fy. Kostal. Při příjezdu na místě stanice Beroun. Po dohodě s velitelem zásahu prováděla jednotka řízení dopravy okolo