18,24 – 19,59 > Jednotka povolána na požár kombajnu a pole v Berouně u čističky odpadních vod. Při příjezdu na místě jednotka Beroun a Chyňava. Po dohodě s