9,25 – 12,38 > Jednotka povolána na taktické cvičení – hromadná dopravní nehoda na dálnici. Cvičení probíhalo v Tlustici na letišti, kde bylo nasimulované dálniční těleso. Po příjezdu