42) požár – 23.12.2020

14,59 > Jednotka povolána na požár rodinného domu v Lochovicích. Před výjezdem odvolána z důvodu nepotřebnosti. Na základně v pohotovosti 6 členů.