13,00 – 16,00 > Byla stavěna hranice na „Pálení čarodějnic“ – účast 10 členů.