17,23 – 18,42 > Jednotka povolána na dopravní nehodu dvou vozidel mezi Zdicemi a Libomyšlí. Při příjezdu na místě stanice Hořovice, Policie a Záchranná služba. Jednotka provedla protipožární