15,34 – 16,28 > Na žádost vedení města vyjela jednotka zabezpečit sklep a dvůr rodinného domu proti zaplavení přívalovou vodou. Byl zajištěn písek na plnění pytlů, naplněno celkem