20,24 – 20,58 > Jednotka povolána do Zdic na požár sazí v komíně. Po příjezdu proveden prvotní průzkum a plamené hoření nezjištěno. Dále bylo provedeno měření termokamerou, bez