9,00 – 15,00 > Na žádost vedení města provedla jednotka vyčerpání laguny na bezejmenném potůčku ve Zdicích za tenisovými kurty. Technika 2x VEA Hyundai s přívěsem pro hašení