14,35 – 15,12 > Jednotka povolána na sraženou osobu ve Zdicích u sportovní haly. Při příjezdu na místě Záchranná služba, jednotka spolupracovala při ošetřování zraněné osoby a jejím