10,11 – 12,43 > Jednotka povolá na bahno naplavené na čerpací stanici ve Zdicích po přívalovém dešti. Průzkumem zjištěno naplavené bahno, v prostoru čerpací stanice EuroOil. Proveden oplach