6.05 – 9,44 > Jednotka povolána na kouř ze skládky Stašov. Při příjezdu na místě jednotky Hořovice a Bavoryně. Z rozhodnutí velitele zásahu se jednotka zapojila do hasebních prací