16,02 – 16,32 > Jednotka povolána na kouř z bojleru v koupelně, ve 3NP bytového domu v Chodouni. Při příjezdu průzkumem zjištěna zakouřená koupelna s naměřenou teplotou bojleru