6,12 – 18,27 > Jednotka provedla převoz uprchlíků, ubytovaných na Tetíně, k registraci na KACPU Příbram. Následně provedena doprava zpět do místa ubytování. Přepraveno celkem 18 osob. Technika