7,16 – 8,23 > Jednotka povolána na částečně uvolněný plech střešní krytiny ve Zdicích. Průzkumem zjištěna částečně odtržená plechová krytina na rohu budovy. Zajištěn potřebný materiál na opravu,