17,38 – 18,40 > Jednotka povolána na špatně uhašené ohniště v lese nad Knížkovicemi. Při příjezdu na místě Městská Policie. Proveden průzkum a likvidace 1x „D“ proudem, za