15,10 – 15,37 > Jednotka povolána na na žádost Zdravotnické záchranné služby k otevření bytu ve Zdicích. Proveden násilný vstup do bytu a po ošetření pacienta pomoc s