18,09 – 18,31 > Jednotka povolána na dopravní nehodu osobního vozidla a motocyklu v Chodouni. Při příjezdu na místě záchranná služba, příjezd společně s jednotkou Beroun. Proveden průzkum,