17,58 – 18,25 > Jednotka povolána do Svaté na kouř z osobního automobilu. Před příjezdem na místě jednotka Beroun. Jelikož se jednalo o technickou závadu, tak se jednotka