9:53 – 10:41 > Jednotka informována starostou města o potřebě vyčerpání sklepa ve školce, z důvodu nefunkčnosti lokálního čerpadla. Provedeno vyčerpání, pomocí elektrického kalového čerpadla. Toto čerpadlo bylo