16,01 – 17,03 > Jednotka informována o nakloněném stromu hrozícím pádem na polní cestu ve Zdicích u vodojemu. Průzkumem zjištěny dva nakloněné stromy hrozící pádem. Jednotka provedla stržení